به علت وجود قطعی اب مردم مهریز در مقابل اداره اب و فاظلاب این شهر تجمع و اعتراض خود ار نشان دادند

به علت وجود قطعی اب مردم مهریز در مقابل اداره اب و فاظلاب این شهر تجمع و اعتراض خود ار نشان دادند


به علت وجود قطعی بیش از حد آب مردم مهریز در مقابل اداره آب و فاظلاب   این شهر تجمع و اعتراض خود رانشان دادند   به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز : مردم   شهرستان مهریز   ظهر   امروز با   تجمع در مقابل   اداره اب   وفاظلاب شهرستان مهریز اعتراض خود را نسبت به قطعی بی رویه   وبیش از حد اب در ماه مبارک رمضان نشان دادند.   مردم شهرستان مهریز در این تجمع   با   وارد کردن خساراتی به   اداره اب و فاظلاب شهرستان مهریز   خشم خود را   از این   موضوع   نشان دادند   وخاستار   پیگیری مسئولین برای رفع   هرچه   سریعتر   این   معضل شدند که حضور   برخی از مسئولین شهرستان در این   تجمع   و صحبت های که با مردم داشتند مردم معترض   را به ارامش و صبر هر چه بیشتر دعوت کردند و خاستار صرفه   جوی   در این   نعمت خدادای شدند. در حالی که مسئولین شهرستان مهریز تمام   توان خود را به کار گرفته اند تا این معضل   بزرگ را   کم رنگ تر کنند   و حتی   چند فقره   از   چاهای   این   شهرستان را که در سالهای   گذشته پلمپ شده بودند   را باز کردند   و آب چهار   حلقه   چاه را   نیز به صورت استیجاری وارد شبکه اب شهری کرده اند ولی همچنان مشکل کمبود اب وقطعی ان به شدت هر چه تمام تر مردم   مهریز را با مشکل روبه رو کرده است   و به نوعی زندگی انها را   مختل کرده است تمام   این اتفاقات در حالی در   باغ شهر استان میافتد   و مردم مهریز   را با   بی ابی مواجع کرده است که 14 رشته از قنوات   پر اب مهریز   که هر کدام متوسط در ثانیه بیش از 100 لیتر   اب   دارند   و از   شهرستان مهریز   سرچشمه   میگیرند و   به دشت   یزد اردکان   سرازیر میشود          
به علت وجود قطعی اب مردم مهریز در مقابل اداره اب و فاظلاب این شهر تجمع و اعتراض خود ار نشان دادند

به علت وجود قطعی بیش از حد آب مردم مهریز در مقابل اداره آب و فاظلاب  این شهر تجمع و اعتراض خود رانشان دادند

 

به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز : مردم  شهرستان مهریز  ظهر  امروز با  تجمع در مقابل  اداره اب  وفاظلاب شهرستان مهریز اعتراض خود را نسبت به قطعی بی رویه  وبیش از حد اب در ماه مبارک رمضان نشان دادند.

 مردم شهرستان مهریز در این تجمع  با  وارد کردن خساراتی به  اداره اب و فاظلاب شهرستان مهریز  خشم خود را  از این  موضوع  نشان دادند  وخاستار  پیگیری مسئولین برای رفع  هرچه  سریعتر  این  معضل شدند که حضور  برخی از مسئولین شهرستان در این  تجمع  و صحبت های که با مردم داشتند مردم معترض  را به ارامش و صبر هر چه بیشتر دعوت کردند و خاستار صرفه  جوی  در این  نعمت خدادای شدند.

در حالی که مسئولین شهرستان مهریز تمام  توان خود را به کار گرفته اند تا این معضل  بزرگ را  کم رنگ تر کنند  و حتی  چند فقره  از  چاهای  این  شهرستان را که در سالهای  گذشته پلمپ شده بودند  را باز کردند  و آب چهار  حلقه  چاه را  نیز به صورت استیجاری وارد شبکه اب شهری کرده اند ولی همچنان مشکل کمبود اب وقطعی ان به شدت هر چه تمام تر مردم  مهریز را با مشکل روبه رو کرده است  و به نوعی زندگی انها را  مختل کرده است تمام  این اتفاقات در حالی در  باغ شهر استان میافتد  و مردم مهریز  را با  بی ابی مواجع کرده است که 14 رشته از قنوات  پر اب مهریز  که هر کدام متوسط در ثانیه بیش از 100 لیتر  اب  دارند  و از  شهرستان مهریز  سرچشمه  میگیرند و  به دشت  یزد اردکان  سرازیر میشود

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :