به ریاست معاون فرماندار؛ کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد

به ریاست معاون فرماندار؛ کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمییته مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سیدمحمد رستگاری معاون فرمانداری مهریز و با حضور دیگر اعضا در محل فرمانداری مهریز تشکیل و مهمترین راه کارهای کاهش قاچاق کالا و ارز نیز بحث و بررسی شد. رستگاری پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مربوط به تمام دستگاه‌ها دانست و افزود: آسيب اين كار تمام جامعه را مورد تهديد قرار مي‌دهد و توسعه برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا به صورت همزمان امري اجتناب‌ناپذير است. معاون فرمانداری مهریز با اشاره به جايگاه اهميت مبارزه با فرآيند قاچاق كالا بيان داشت: تقويت مشاركت همگاني و عزم ملي در مقوله مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضرورتي است كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود.
به ریاست معاون فرماندار؛ کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمییته مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سیدمحمد رستگاری معاون فرمانداری مهریز و با حضور دیگر اعضا در محل فرمانداری مهریز تشکیل و مهمترین راه کارهای کاهش قاچاق کالا و ارز نیز بحث و بررسی شد.

رستگاری پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مربوط به تمام دستگاه‌ها دانست و افزود: آسيب اين كار تمام جامعه را مورد تهديد قرار مي‌دهد و توسعه برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا به صورت همزمان امري اجتناب‌ناپذير است.
معاون فرمانداری مهریز با اشاره به جايگاه اهميت مبارزه با فرآيند قاچاق كالا بيان داشت: تقويت مشاركت همگاني و عزم ملي در مقوله مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضرورتي است كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود.

آدرس کوتاه :