به ریاست معاون فرماندار؛ کمیته ساماندهی اوقات فراغت جوانان در مهریز تشکیل شد

به ریاست معاون فرماندار؛ کمیته ساماندهی اوقات فراغت جوانان در مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیته ساماندهی اوقات فراغت جوانان در مهریزبه ریاست معاون فرماندار و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه شهرستان تشکیل شد. سیدمحمد رستگاری معاون فرماندار مهريز در این جلسه بر برنامه ريزي دقيق و كامل دستگاه هاي ذيربط براي اجراي برنامه هاي اوقات فراغت تاكيد كرد. وي در ادامه افزود: برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه اجرايي شهرستان بايد درخور شأن و شايسته جوانان مهريزي باشد و آنها رضايت كامل از اجراي اين برنامه ها داشته باشند. در ادامه نيز مسئولين دستگاه هاي عضو كميته امور جوانان به بيان عملكرد سال گذشته و ارائه برنامه هاي سال جاري خود پرداختند. ارائه کامل برنامه ها و پیشنهادات دستگاه های اجرایی به فرمانداری جهت بررسی و  تصمیم گیری در خصوص تصویب برنامه های شهرستان از مصوبات این جلسه بود.
به ریاست معاون فرماندار؛ کمیته ساماندهی اوقات فراغت جوانان در مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیته ساماندهی اوقات فراغت جوانان در مهریزبه ریاست معاون فرماندار و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه شهرستان تشکیل شد.

سیدمحمد رستگاری معاون فرماندار مهريز در این جلسه بر برنامه ريزي دقيق و كامل دستگاه هاي ذيربط براي اجراي برنامه هاي اوقات فراغت تاكيد كرد.
وي در ادامه افزود: برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه اجرايي شهرستان بايد درخور شأن و شايسته جوانان مهريزي باشد و آنها رضايت كامل از اجراي اين برنامه ها داشته باشند.
در ادامه نيز مسئولين دستگاه هاي عضو كميته امور جوانان به بيان عملكرد سال گذشته و ارائه برنامه هاي سال جاري خود پرداختند.
ارائه کامل برنامه ها و پیشنهادات دستگاه های اجرایی به فرمانداری جهت بررسی و  تصمیم گیری در خصوص تصویب برنامه های شهرستان از مصوبات این جلسه بود.

آدرس کوتاه :