به ریاست فرماندار مهریز؛ ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی تشکیل شد

به ریاست فرماندار مهریز؛ ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی در مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد. در این کمیسیون چند طرح توسعه ای مورد تایید و تصویب قرار گرفت و بررسی طرح های نیازمند تسهیلات از بانک های عامل از دیگر مصوبات این ستاد بود. همچنین مقرر شد اجرای طرح های توسعه ای در مناطقی که صرفه جوئی حوزه آبی در آن محل قابلیت انجام داشته و از سوی شرکت آب و فاضلاب منطقه ای اعلام شده باشد مورد تایید قرار گیرد.
به ریاست فرماندار مهریز؛ ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی در مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد.
در این کمیسیون چند طرح توسعه ای مورد تایید و تصویب قرار گرفت و بررسی طرح های نیازمند تسهیلات از بانک های عامل از دیگر مصوبات این ستاد بود.
همچنین مقرر شد اجرای طرح های توسعه ای در مناطقی که صرفه جوئی حوزه آبی در آن محل قابلیت انجام داشته و از سوی شرکت آب و فاضلاب منطقه ای اعلام شده باشد مورد تایید قرار گیرد.

آدرس کوتاه :