به ریاست فرماندار/ جلسه شورای ترافیک مهریز تشکیل شد.


جلسه شورای ترافیک شهرستان مهریز به ریاست سید محمد رستگاری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد .

جلسه شورای ترافیک شهرستان مهریز به ریاست سید محمد رستگاری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی شهرستان مهریز ، این جلسه به منظور برنامه ریزی برای اجرای طرح نوروزی 1394در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین و رانندگان و افزایش امنیت ترافیکی وایمنی جاده ها و همچنین جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی برگزار وضمن بحث و تبادل نظر و تاکیدبر مصوبات و تصمیمات جلسات قبل ستاد هماهنگی سفرو نامه های ابلاغی،تصمیم گیری و مصوباتی اتخاذ گردید .آدرس کوتاه :