به ریاست فرماندار؛ شورای آموزش و پرورش مهریز تشکیل شد

به ریاست فرماندار؛ شورای آموزش و پرورش مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای آموزش و پرورش مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور اعضا تشکیل شد. تصویب شهریه ثابت دبستان هیئت امنایی دانش به مبلغ 60 هزار تومان، برگرداندن مدارس منحل شده ای که زمین آنها موقوفه هستند به اداره اوقاف،برگزاری یادمان شهدای دانش آموز و فرهنگی در دبیرستان نمونه ابن سینا، تشکیل کلاس آموزش خانواده در 5 منطقه با حضور اساتید استانی  از مصوبات این شورا بود.
به ریاست فرماندار؛ شورای آموزش و پرورش مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای آموزش و پرورش مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور اعضا تشکیل شد.
تصویب شهریه ثابت دبستان هیئت امنایی دانش به مبلغ 60 هزار تومان، برگرداندن مدارس منحل شده ای که زمین آنها موقوفه هستند به اداره اوقاف،برگزاری یادمان شهدای دانش آموز و فرهنگی در دبیرستان نمونه ابن سینا، تشکیل کلاس آموزش خانواده در 5 منطقه با حضور اساتید استانی  از مصوبات این شورا بود.

آدرس کوتاه :