به ریاست فرماندار؛ ششمین جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در مهریز تشکیل شد

به ریاست فرماندار؛ ششمین جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  به ریاست فرماندار ششمین جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در مهریز تشکیل شد. فرماندار مهریز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: در دور اول 98 و دور دوم هم 88 مصوبه در بخش های مختلف فرهنگی،عمرانی، تولیدی و صنعتی و عمران شهری و روستایی برای مهریز به تصویب رسیده است . وی اضافه كرد: دردور سوم سفر هم حدود 150 مصوبه مرتبط با شهرستان مهریز می باشد كه خوشبختانه برخی از این مصوبات عملیات اجرایی آن شروع یا در حال پیگیری تامین اعتبار می باشد.  فرماندار مهریز تصریح كرد: همه طرحهای مختلف مصوب سفر رییس جمهور به استان با جدیت در حال پیگیری است . كیانی مقدم با قدردانی از اقدامات صورت گرفته ابراز امیدواری كرد تا همه مردم بتواند ازثمرات مختلف مصوبات این سفرهای پر خیر بركت استفاده كنند.
به ریاست فرماندار؛ ششمین جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  به ریاست فرماندار ششمین جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در مهریز تشکیل شد.
فرماندار مهریز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: در دور اول 98 و دور دوم هم 88 مصوبه در بخش های مختلف فرهنگی،عمرانی، تولیدی و صنعتی و عمران شهری و روستایی برای مهریز به تصویب رسیده است .
وی اضافه كرد: دردور سوم سفر هم حدود 150 مصوبه مرتبط با شهرستان مهریز می باشد كه خوشبختانه برخی از این مصوبات عملیات اجرایی آن شروع یا در حال پیگیری تامین اعتبار می باشد. 
فرماندار مهریز تصریح كرد: همه طرحهای مختلف مصوب سفر رییس جمهور به استان با جدیت در حال پیگیری است .
كیانی مقدم با قدردانی از اقدامات صورت گرفته ابراز امیدواری كرد تا همه مردم بتواند ازثمرات مختلف مصوبات این سفرهای پر خیر بركت استفاده كنند.

آدرس کوتاه :