بسيج دانش آموزي مهريزدر کشور نمونه شد

بسيج دانش آموزي مهريزدر کشور نمونه شد


بسیج دانش اموزی شهرستان مهریز در کشور نمونه شد سرهنگ سبز علي اکبري فرمانده سپاه ناحیه مهریز در گزارشی عنوان کرد : بسیج دانش اموزی شهرستان مهریز  در بين تمامي واحدهاي بسيج دانش آموزي کشور براي نخستين بار به اين افتخار نايل آمده است. وي اضافه کرد: اجراي طرح هاي مختلف علمي، فرهنگي و ورزشي ، برنامه هاي ابتکاري، تحقق اهداف بسيج دانش آموزي و جذب و سازماندهي اعضاء در چارچوب مقررات، موجب نمونه شدن اين واحد شده است. وي گفت: جذب و آموزش بيش از سه هزار نفر از دانش آموزان در بيش از 200 پايگاه و حضور در المپيادهاي علمي از ديگر علل موفقيت اين واحد مي باشد. اکبري خاطر نشان کرد: طي يکسال گذشته بيش از 500 برنامه با مشارکت دانش آموزان در سطح مدارس برگزار شده است. وي گفت: کسب واحد نمونه کشوري براي بسيج دانش آموزان شهرستان، مرهون همکاري همه عوامل اجرايي و خيل عظيم دانش آموزان و فرهنگيان بسيجي است.
بسيج دانش آموزي مهريزدر کشور نمونه شد
بسیج دانش اموزی شهرستان مهریز در کشور نمونه شد
سرهنگ سبز علي اکبري فرمانده سپاه ناحیه مهریز در گزارشی عنوان کرد : بسیج دانش اموزی شهرستان مهریز  در بين تمامي واحدهاي بسيج دانش آموزي کشور براي نخستين بار به اين افتخار نايل آمده است.
وي اضافه کرد: اجراي طرح هاي مختلف علمي، فرهنگي و ورزشي ، برنامه هاي ابتکاري، تحقق اهداف بسيج دانش آموزي و جذب و سازماندهي اعضاء در چارچوب مقررات، موجب نمونه شدن اين واحد شده است.
وي گفت: جذب و آموزش بيش از سه هزار نفر از دانش آموزان در بيش از 200 پايگاه و حضور در المپيادهاي علمي از ديگر علل موفقيت اين واحد مي باشد.
اکبري خاطر نشان کرد: طي يکسال گذشته بيش از 500 برنامه با مشارکت دانش آموزان در سطح مدارس برگزار شده است.
وي گفت: کسب واحد نمونه کشوري براي بسيج دانش آموزان شهرستان، مرهون همکاري همه عوامل اجرايي و خيل عظيم دانش آموزان و فرهنگيان بسيجي است.


آدرس کوتاه :