بسيج دانشجويي خط مقدم جنگ نرم است

بسيج دانشجويي خط مقدم جنگ نرم است


مسئول دفتر بسیج دانشجویی مهریز گفت: بسیج دانشگاه و عرصه کار فرهنگی در دانشگاه را خط مقدم جبهه جنگ نرم بیان می کند و بر این باور است پیشرفت های علمی ایران اسلامی مرهون قشر دانشجو است. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،احمد زارع در آستانه جنگ نرم  بسیج دانشجویی وبسيج دانشگاه وعرصه فرهنگي در دانشگاه را خط مقدم جنگ نرم دانست و بر این باور است پیشرفت های علمی ایران اسلامی مرهون قشر دانشجو است . وی ۱۶ آذر را نقطه عطفی برای حرکت سیاسی دانشجویان در سراسر کشور برشمرد و اظهار داشت: دانشجویان در هر مقطع از زمان، برای دفاع از آرمان های انقلاب  در صحنه بوده اند و در قالب ها و تشکل های اسلامی بسیج دانشجویی و سایر تشکل های دانشجویی توانستند رسالات خود را به نحو شایسته انجام دهند. مسئول دفتر بسیج دانشجویی مهریز عنوان کرد: یکی از عامل های پیشرفت در ایران بحث تولید علم است و به مراحل بسیار خوبی ایران اسلامی دست یافته که همه مرهون قشر دانشجو است. وی تصریح کرد: در حادثه ۹ دی که یک حماسه بی نظیر شکل و باید در طول تاریخ ثبت شود، جنبش دانشجویی در سراسر کشور مردم را نسبت به سران فتنه روشنگری و توانستند با یک بصیرت کافی مسائل را برای مردم تبیین کنند که نقش دانشجو در این جا دیده می شود که چقدر مهم است.  بعد از کودتای ۲۸ مرداد، رژیم شاه درصدد تثبیت پایه های حکومت خود شد، اما غافل از اینکه مردم در اولین فرصت، خشم و انزجار خویش را نشان خواهند داد. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، سه دانشجو به هنگام اعتراض در دیدار رسمی نائب رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا در دانشگاه تهران کشته شدند، از همین رو همه ساله، ۱۶ آذر بعنوان روز دانشجو نامگذاری و گرامی داشته می‌شود  
بسيج دانشجويي خط مقدم جنگ نرم است

مسئول دفتر بسیج دانشجویی مهریز گفت: بسیج دانشگاه و عرصه کار فرهنگی در دانشگاه را خط مقدم جبهه جنگ نرم بیان می کند و بر این باور است پیشرفت های علمی ایران اسلامی مرهون قشر دانشجو است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،احمد زارع در آستانه جنگ نرم  بسیج دانشجویی وبسيج دانشگاه وعرصه فرهنگي در دانشگاه را خط مقدم جنگ نرم دانست و بر این باور است پیشرفت های علمی ایران اسلامی مرهون قشر دانشجو است.

وی ۱۶ آذر را نقطه عطفی برای حرکت سیاسی دانشجویان در سراسر کشور برشمرد و اظهار داشت: دانشجویان در هر مقطع از زمان، برای دفاع از آرمان های انقلاب  در صحنه بوده اند و در قالب ها و تشکل های اسلامی بسیج دانشجویی و سایر تشکل های دانشجویی توانستند رسالات خود را به نحو شایسته انجام دهند.

مسئول دفتر بسیج دانشجویی مهریز عنوان کرد: یکی از عامل های پیشرفت در ایران بحث تولید علم است و به مراحل بسیار خوبی ایران اسلامی دست یافته که همه مرهون قشر دانشجو است.

وی تصریح کرد: در حادثه ۹ دی که یک حماسه بی نظیر شکل و باید در طول تاریخ ثبت شود، جنبش دانشجویی در سراسر کشور مردم را نسبت به سران فتنه روشنگری و توانستند با یک بصیرت کافی مسائل را برای مردم تبیین کنند که نقش دانشجو در این جا دیده می شود که چقدر مهم است.

 بعد از کودتای ۲۸ مرداد، رژیم شاه درصدد تثبیت پایه های حکومت خود شد، اما غافل از اینکه مردم در اولین فرصت، خشم و انزجار خویش را نشان خواهند داد. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، سه دانشجو به هنگام اعتراض در دیدار رسمی نائب رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا در دانشگاه تهران کشته شدند، از همین رو همه ساله، ۱۶ آذر بعنوان روز دانشجو نامگذاری و گرامی داشته می‌شود

 

آدرس کوتاه :