بزرگترین مجتمع خدماتی – رفاهی – بین راهی خاور میانه در مهریز

بزرگترین مجتمع خدماتی – رفاهی – بین راهی خاور میانه در مهریز


گزارش تصویری بازدید فرماندار مهریز از پروژه در حال ساخت بزرگترین مجتمع خدماتی – رفاهی – بین راهی خاور میانه در مهریز
بزرگترین مجتمع خدماتی – رفاهی – بین راهی خاور میانه در مهریز
آدرس کوتاه :