بر اثر خشكسالی 10 سال اخیر: دو هزار هكتار از باغات پسته مهریز خشك شد

بر اثر خشكسالی 10 سال اخیر: دو هزار هكتار از باغات پسته مهریز خشك شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از مهریز آنلاین مدیر جهاد كشاورزی مهریز گفت بر اثر عدم بارش نزولات كافی طی 10 سال اخیر این خسارت وارد شده است . محمد حسن حكیمی  افزود: بر اثر خشكسالی متاسفانه بیش از 25 میلیارد ریال خسارات به پسته كاران مهریزی وارد گردید . وی خاطر نشان كرد: در سطح دهستان بهادران كه مركز تولید اصلی پسته مهریز می باشد 120 حلقه چاه وجود دارد . مدیر جهاد كشاورزی مهریز گفت: بعلت كم آبی و كاهش سفره های زیر زمینی تعداد قابل توجهی از این چاه ها دچار افت شدید آب و حدود 20 حلقه هم بصورت كلی خشك شده است . حكیمی با بیان اینكه سطح زیر كشت پسته مهریز هفت هزار و 500 هكتار می باشد بر لزوم حمایت مالی از كشاورزان منطقه تاكید كرد . وی گفت: با تخصیص اعتبارات لازم می توان پسته كاران را برای اجرای سیستم های آبیاری نوین و همچنین حفر چاه های جدید برای مقابله با افزایش خشكسالی و ضرر و زیان های بیشتر یاری داد . شهرستان مهریز با تولید سالانه بیش از هفت هزار تن پسته خشك از مهمترین مناطق پسته خیز استان یزد محسوب می گردد.
بر اثر خشكسالی 10 سال اخیر: دو هزار هكتار از باغات پسته مهریز خشك شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از مهریز آنلاین مدیر جهاد كشاورزی مهریز گفت بر اثر عدم بارش نزولات كافی طی 10 سال اخیر این خسارت وارد شده است .
محمد حسن حكیمی  افزود: بر اثر خشكسالی متاسفانه بیش از 25 میلیارد ریال خسارات به پسته كاران مهریزی وارد گردید .
وی خاطر نشان كرد: در سطح دهستان بهادران كه مركز تولید اصلی پسته مهریز می باشد 120 حلقه چاه وجود دارد .
مدیر جهاد كشاورزی مهریز گفت: بعلت كم آبی و كاهش سفره های زیر زمینی تعداد قابل توجهی از این چاه ها دچار افت شدید آب و حدود 20 حلقه هم بصورت كلی خشك شده است .
حكیمی با بیان اینكه سطح زیر كشت پسته مهریز هفت هزار و 500 هكتار می باشد بر لزوم حمایت مالی از كشاورزان منطقه تاكید كرد .
وی گفت: با تخصیص اعتبارات لازم می توان پسته كاران را برای اجرای سیستم های آبیاری نوین و همچنین حفر چاه های جدید برای مقابله با افزایش خشكسالی و ضرر و زیان های بیشتر یاری داد .
شهرستان مهریز با تولید سالانه بیش از هفت هزار تن پسته خشك از مهمترین مناطق پسته خیز استان یزد محسوب می گردد.

آدرس کوتاه :