برگ زرینی دیگر بر افتخارات مهریز؛ کسب 66 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری 91

برگ زرینی دیگر بر افتخارات مهریز؛ کسب 66 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری 91


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان مهریز با کسب یک رتبه تک رقمی، 17 رتبه دو رقمی و 66 رتبه زیر هزار بار دیگر در کنکور سراسری افتخار آفریدند. مدیرآموزش و پرورش مهریز با اعلام این خبر افزود: در آزمون امسال 730 داوطلب در مهریز در رشته های مختلف در كنكور شركت كرده بودند که از این تعداد 66 نفر موفق به کسب رتبه های زیر هزار شدند. وی گفت: از میان این تعداد رتبه زیر یك هزار ، یک نفر رتبه تک رقمی 2 کنکور و 17نفر رتبه های دو رقمی را كسب كرده اند .
برگ زرینی دیگر بر افتخارات مهریز؛ کسب 66 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری 91

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان مهریز با کسب یک رتبه تک رقمی، 17 رتبه دو رقمی و 66 رتبه زیر هزار بار دیگر در کنکور سراسری افتخار آفریدند.
مدیرآموزش و پرورش مهریز با اعلام این خبر افزود: در آزمون امسال 730 داوطلب در مهریز در رشته های مختلف در كنكور شركت كرده بودند که از این تعداد 66 نفر موفق به کسب رتبه های زیر هزار شدند.
وی گفت: از میان این تعداد رتبه زیر یك هزار ، یک نفر رتبه تک رقمی 2 کنکور و 17نفر رتبه های دو رقمی را كسب كرده اند .

آدرس کوتاه :