برگ زرینی دیگر برای شهرستان مهریز

برگ زرینی دیگر برای شهرستان مهریز


برگ زرینی دیگر برای شهرستان مهریز: فرزانه السادات حسینی مقام سوم مسابقات جهانی کاراته   سبک   ازاد در کشور   مالزی را   کسب کرد مسابقات جهانی کاراته سبک ازاد با   حضور 35 کشور ازسراسر دنیا   در کشور مالزی برگزار شد که 35   کاراته کار از کشور   ایران در این مسابقات   حضور داشتند خانم   فرزانه السادات   حسینی 22   ساله    از شهرستان مهریزتنها زن ایرانی بودکه صاحب   گردن اویز برنزرتبه   سوم   جهانی   شد وی قبلآ نیزدارای   مقام   دوم مسابقات   بین المللی   و همچنین دارای سه مقام کشوری   و   20 مقام   استانی   میباشد   هم اکنون   مربی   کاراته در شهرستان مهریز است . خانم حسینی سطح   این   مسابقات را بسیار بالا   توصیف   کرد و گفت   تمام   تیم   ها در این   مسابقات   با   امادگی   کامل   حضور   یافتند و موفقیت   خود را مدیون پدر ومادر و مربی   خود میداند   نکته   قابل   توجه   این   است   که     این   سفر که منجر   به افتخار   افرینی برای استان   و شهرستان شده است هزینه ای   معادل20 میلیون ریال در بر داشته است   که تمام   ان را   خانم   حسینی با هزینه شخصی   پرداخت   کرده است    
برگ زرینی دیگر برای شهرستان مهریز

برگ زرینی دیگر برای شهرستان مهریز:

فرزانه السادات حسینی مقام سوم مسابقات جهانی کاراته  سبک  ازاد در کشور  مالزی را  کسب کرد

مسابقات جهانی کاراته سبک ازاد با  حضور 35 کشور ازسراسر دنیا  در کشور مالزی برگزار شد که 35  کاراته کار از کشور  ایران در این مسابقات  حضور داشتند خانم  فرزانه السادات  حسینی 22  ساله   از شهرستان مهریزتنها زن ایرانی بودکه صاحب  گردن اویز برنزرتبه  سوم  جهانی  شد

وی قبلآ نیزدارای  مقام  دوم مسابقات  بین المللی  و همچنین دارای سه مقام کشوری  و  20 مقام  استانی  میباشد  هم اکنون  مربی  کاراته در شهرستان مهریز است .

خانم حسینی سطح  این  مسابقات را بسیار بالا  توصیف  کرد و گفت  تمام  تیم  ها در این  مسابقات  با  امادگی  کامل  حضور  یافتند

و موفقیت  خود را مدیون پدر ومادر و مربی  خود میداند

 نکته  قابل  توجه  این  است  که   این  سفر که منجر  به افتخار  افرینی برای استان  و شهرستان شده است هزینه ای  معادل20 میلیون ریال در بر داشته است  که تمام  ان را  خانم  حسینی با هزینه شخصی  پرداخت  کرده است  

 

آدرس کوتاه :