برگزاری پودمان های آموزشی ویژه کارکنان ادارات دولتي شهرستان مهریز

برگزاری پودمان های آموزشی ویژه کارکنان ادارات دولتي شهرستان مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان مهريز از برگزاري پودمان هاي آموزشي براي كاركنان ادارات دولتي اين شهرستان خبر داد .  رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان مهريز گفت : با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان دستگاههای دولتی اين شهرستان ، با مذاکره به عمل آمده با دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد ، برگزاری پودمان های آموزشی ویژه کارکنان دولت در دستور کار این مرکز قرار گرفت . ابوالقاسم هاشمي در ادامه بيان كرد : پيش از اين کارکنان ادارات دولتی به منظور شرکت در این دوره های آموزشی مي بايست به مرکز استان مراجعه نموده و این موضوع مشکلاتی را برای کارکنان شاغل در ادارات دولتی مهریز ، به وجود آورده بود . وي عنوان كرد : در حال حاضر امکانات ، تجهیزات و فضای آموزشی مناسب برای برگزاری اکثر پودمان های آموزشی تعریف شده برای ارتقا نیروی انسانی شاغل در دستگاههای دولتی ، در اختیار این مرکز قرار دارد . هاشمي اضافه كرد : با بکارگیری اساتید خبره و مجرب می توان نیاز کارمندان ادارات دولتی شهرستان مهریز را در این خصوص مرتفع نمود . رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان مهريز از تشکیل شورای مربیان وکارکنان آموزش اين مركز نيز خبر داد و افزود : باهدف استفاده حداکثر از ظرفیت های کالبدی و انسانی و به منظور مدیریت بهتر مجموعه و تصمیم گیری در خصوص برخی روش ها و برنامه های مرکز بر مبنای نظر اکثریت ، شورای کارکنان و مربیان متشکل ازمسئولین واحدهای اداری ، نماینده عوامل حفاظت فیزیکی  و چهار نفر از نمایندگان منتخب مربیان مرکز ، آغاز به کار كرد .
برگزاری پودمان های آموزشی ویژه کارکنان ادارات دولتي شهرستان مهریز
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان مهريز از برگزاري پودمان هاي آموزشي براي كاركنان ادارات دولتي اين شهرستان خبر داد .
 رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان مهريز گفت : با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان دستگاههای دولتی اين شهرستان ، با مذاکره به عمل آمده با دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد ، برگزاری پودمان های آموزشی ویژه کارکنان دولت در دستور کار این مرکز قرار گرفت .
ابوالقاسم هاشمي در ادامه بيان كرد : پيش از اين کارکنان ادارات دولتی به منظور شرکت در این دوره های آموزشی مي بايست به مرکز استان مراجعه نموده و این موضوع مشکلاتی را برای کارکنان شاغل در ادارات دولتی مهریز ، به وجود آورده بود .
وي عنوان كرد : در حال حاضر امکانات ، تجهیزات و فضای آموزشی مناسب برای برگزاری اکثر پودمان های آموزشی تعریف شده برای ارتقا نیروی انسانی شاغل در دستگاههای دولتی ، در اختیار این مرکز قرار دارد .
هاشمياضافه كرد : با بکارگیری اساتید خبره و مجرب می توان نیاز کارمندان ادارات دولتی شهرستان مهریز را در این خصوص مرتفع نمود .
رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان مهريز از تشکیل شورای مربیان وکارکنان آموزش اين مركز نيز خبر داد و افزود : باهدف استفاده حداکثر از ظرفیت های کالبدی و انسانی و به منظور مدیریت بهتر مجموعه و تصمیم گیری در خصوص برخی روش ها و برنامه های مرکز بر مبنای نظر اکثریت ، شورای کارکنان و مربیان متشکل ازمسئولین واحدهای اداری ، نماینده عوامل حفاظت فیزیکی  و چهار نفر از نمایندگان منتخب مربیانمرکز ، آغاز به کار كرد .
آدرس کوتاه :