برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید در شهرستان مهریز

برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید در شهرستان مهریز


برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید.   مدیر اداره بازرگانی مهریز از برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید خبر داد . مهندس هاشمی افزود :با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای پر مصرف و در استانه سال تحصیلی جدید .پنجمین نمایشگاه عرصه مستقیم کالا از تاریخ 6/23لغایت 1/ 7/ به مدت 10 روز در محل سالن شهید موحدین   واقع در ابتدای بلوار امام علی   روبه روی تالار شهر مهریز برگزار میشود. ساعت کار   این نمایشگاه از 4 بعداز ظهر الی 11 شب  میباشد .
برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید در شهرستان مهریز

برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید.

 مدیر اداره بازرگانی مهریز از برگزاری نمایشگاه کالاهای پر مصرف در استانه سال تحصیلی جدید خبر داد .

مهندس هاشمی افزود :با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای پر مصرف و در استانه سال تحصیلی جدید .پنجمین نمایشگاه عرصه مستقیم کالا از تاریخ 6/23لغایت 1/ 7/ به مدت 10 روز در محل سالن شهید موحدین  واقع در ابتدای بلوار امام علی  روبه روی تالار شهر مهریز برگزار میشود.

ساعت کار  این نمایشگاه از 4 بعداز ظهر الی 11 شب  میباشد .

آدرس کوتاه :