برگزاری مسابقات ماهیانه کتابخوانی در مهریز

برگزاری مسابقات ماهیانه کتابخوانی در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز گفت: هر ماه مسابقات کتابخوانی با دو فرمت آنلاین و مکتوب برای عموم، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، مادران و زنان خانه‌دار و اصناف و مشاغل برگزار می‌شود که زمان برگزاری مسابقات آنلاین از اول هر ماه تا پایان ماه در سایت www.booki.ir و مسابقات مکتوب تا 25 هر ماه اعلام شده است.  سعید قریشی عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق مراجعه به کتابخانه‌های عمومی سطح شهرستان مهریز فرم‌های مسابقه را به همراه کتاب مسابقه دریافت کرده و پس از تکمیل به کتابخانه‌های عمومی تحویل دهند. وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته 220 نفر در مسابقات مکتوب و آنلاین شرکت کرده‌اند که از طرف اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان به 70 نفر از برگزیدگان مسابقات، کارت‌های هدیه 40 هزار، 20 هزار و 10 هزار تومانی اهدا شده است. وی افزود:  به 70 نفر از برندگان مسابقات مکتوب کتابخوانی در سه ماه گذشته بیش از یک میلیون تومان کارت هدیه اعطا شده است.
برگزاری مسابقات ماهیانه کتابخوانی در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز گفت: هر ماه مسابقات کتابخوانی با دو فرمت آنلاین و مکتوب برای عموم، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، مادران و زنان خانه‌دار و اصناف و مشاغل برگزار می‌شود که زمان برگزاری مسابقات آنلاین از اول هر ماه تا پایان ماه در سایت www.booki.ir و مسابقات مکتوب تا 25 هر ماه اعلام شده است.
 سعید قریشی عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق مراجعه به کتابخانه‌های عمومی سطح شهرستان مهریز فرم‌های مسابقه را به همراه کتاب مسابقه دریافت کرده و پس از تکمیل به کتابخانه‌های عمومی تحویل دهند.
وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته 220 نفر در مسابقات مکتوب و آنلاین شرکت کرده‌اند که از طرف اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان به 70 نفر از برگزیدگان مسابقات، کارت‌های هدیه 40 هزار، 20 هزار و 10 هزار تومانی اهدا شده است.
وی افزود:  به 70 نفر از برندگان مسابقات مکتوب کتابخوانی در سه ماه گذشته بیش از یک میلیون تومان کارت هدیه اعطا شده است.

آدرس کوتاه :