برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان در اواخر شهریور ماه

برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان در اواخر شهریور ماه


برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان   در اواخر شهریور ماه   ابولقاسم هاشمی سرپرست مرکز فنی وحرفه ای شهرستان مهریز   در گزارشی از برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان   با هدف اخذ ازمون از آموزش دیدگان این صنایع   در اواخر شهریور ماه سال جاری خبر داد. وی گفت دراین   مرحله بیش از   200 نفر از فعالان این صنعت در چندین حرفه صنایع ساختمان نظیر کاشی کاری . سفت کاری . گچ کاری . لوله کشی ساختمان در شهرستان مهریز اموزش دیده اند.
برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان در اواخر شهریور ماه

برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان  در اواخر شهریور ماه

 ابولقاسم هاشمی سرپرست مرکز فنی وحرفه ای شهرستان مهریز  در گزارشی از برگزاری دور دوم ازمون صنایع ساختمان  با هدف اخذ ازمون از آموزش دیدگان این صنایع  در اواخر شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی گفت دراین  مرحله بیش از  200 نفر از فعالان این صنعت در چندین حرفه صنایع ساختمان نظیر کاشی کاری . سفت کاری . گچ کاری . لوله کشی ساختمان در شهرستان مهریز اموزش دیده اند.

آدرس کوتاه :