برگزاری دوره های کوتاه مدت ویژه تعمیرکاران اتومبیل در شهرستان مهریز

برگزاری دوره های کوتاه مدت ویژه تعمیرکاران اتومبیل در شهرستان مهریز


برگزاری   دوره های کوتاه مدت ویژه تعمیرکاران اتومبیل در شهرستان مهریز ابولقاسم هاشمی مدیر اداره فنی و حرفه ای شهرستان مهریز در گزارشی گفت : مرکز فنی حرفه ای شهرستان مهریز با هدف ار تقاء سطح علمی دانش فنی اعضای صنف   تعمیر کار خودرو   در این شهرستان اقدام   به برگزرای دوره های اموزشی کوتاه مدت ویژه اعضایی این صنف   مینماید   هاشمی هدف از اجرای این طرح را اشنایی با اخرین تکنولوژیهای روز خودروسازی   وچگونگی تعمییر خورو های جدید نظیر زانتیا وانواع پژو میباشد .   وی گفت   این دوره ها به صورت 45 ساعته و به صورت پودمانی شامل تعمییر موتور. گریبکس . برق . ماشینهای زانتیا . پژو . پراید . در شیفت شب برگزار میشود . در پایان به کاراموزانی که ازمون نهایی را با موفقیت گزارنده باشند گواهینامه مهارت اعطا میشود. علاقه مندان میتوانند حداکثر تا تاریخ   28 شهریور با ارائه معرفی نامه از مجامع امور صنفی به این مرکز مراجعه فرمایند.
برگزاری دوره های کوتاه مدت ویژه تعمیرکاران اتومبیل در شهرستان مهریز

برگزاری  دوره های کوتاه مدت ویژه تعمیرکاران اتومبیل در شهرستان مهریز

ابولقاسم هاشمی مدیر اداره فنی و حرفه ای شهرستان مهریز در گزارشی گفت : مرکز فنی حرفه ای شهرستان مهریز با هدف ار تقاء سطح علمی دانش فنی اعضای صنف  تعمیر کار خودرو  در این شهرستان اقدام  به برگزرای دوره های اموزشی کوتاه مدت ویژه اعضایی این صنف  مینماید

 هاشمی هدف از اجرای این طرح را اشنایی با اخرین تکنولوژیهای روز خودروسازی  وچگونگی تعمییر خورو های جدید نظیر زانتیا وانواع پژو میباشد .

 وی گفت  این دوره ها به صورت 45 ساعته و به صورت پودمانی شامل تعمییر موتور. گریبکس . برق . ماشینهای زانتیا . پژو . پراید . در شیفت شب برگزار میشود . در پایان به کاراموزانی که ازمون نهایی را با موفقیت گزارنده باشند گواهینامه مهارت اعطا میشود.

علاقه مندان میتوانند حداکثر تا تاریخ  28 شهریور با ارائه معرفی نامه از مجامع امور صنفی به این مرکز مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :