برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای مددجویان مهریز

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای مددجویان مهریز


 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کمیته امداد شهرستان مهریز گفت: دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد با حضور 70 نفر از مددجویان تحت حمایت  این نهاد برگزار شد. سیدمهدی حسینی مبارکه افزود: یکی از برنامه های کمیته امداد در کمیته همیاری و تشکلهای مردمی شهرستان مهریز، برگزاری دوره های آموزشی ویژه مددجویان تحت حمایت است. وی هدف کلی برگزاری این دوره ها را ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و افزایش آگاهی عمومی خانواده ها در خصوص مراقبت و پیشگیری از اعتیاد جوانان عنوان کرد. به گفته حسینی مبارکه، آموزش پیشگیری از اعتیاد، آشنایی با اثرات دراز مدت و کوتاه مدت اعتیاد، عوارض و پیامدهای مصرف مواد مخدر، شناخت مواضع خطر در جامعه، شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاد و نقش تربیت فرزندان در پیشگیری از اعتیاد از جمله مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی بود. وی افزود: همچنین همایش پیشگری از ایدز و هپاتیت با حضور 100 نفر از زنان سرپرست خانوار و دختران تحت حمایت برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای مددجویان مهریز

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کمیته امداد شهرستان مهریز گفت: دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد با حضور 70 نفر از مددجویان تحت حمایت  این نهاد برگزار شد.
سیدمهدی حسینی مبارکه افزود: یکی از برنامه های کمیته امداد در کمیته همیاری و تشکلهای مردمی شهرستان مهریز، برگزاری دوره های آموزشی ویژه مددجویان تحت حمایت است.
وی هدف کلی برگزاری این دوره ها را ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و افزایش آگاهی عمومی خانواده ها در خصوص مراقبت و پیشگیری از اعتیاد جوانان عنوان کرد.
به گفته حسینی مبارکه، آموزش پیشگیری از اعتیاد، آشنایی با اثرات دراز مدت و کوتاه مدت اعتیاد، عوارض و پیامدهای مصرف مواد مخدر، شناخت مواضع خطر در جامعه، شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاد و نقش تربیت فرزندان در پیشگیری از اعتیاد از جمله مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی بود.
وی افزود: همچنین همایش پیشگری از ایدز و هپاتیت با حضور 100 نفر از زنان سرپرست خانوار و دختران تحت حمایت برگزار شد.

آدرس کوتاه :