برگزاری جلسه کارگروه زنان و خانواده با حضور فرماندار شهرستان مهريز


جلسه کارگروه زنان و خانواده شهرستان مهريز با حضور فرماندار و دیگر اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

 

جلسه کارگروه زنان و خانواده شهرستان مهريز با حضور فرماندار و دیگر اعضای کارگروه  در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،در اين جلسه فرماندار،برخی ازمسوولین اجرایی ونمایندگان بانوان دستگاههای شهرستان،حضور داشتند  كه درخصوص راه اندازی مجموعه فرهنگی رفاهی بانوان ، ایجادبانک اطلاعات بانوان وبررسی وضعیت دورکاری وورزش بانوان شهرستان بحث و تبادل نظر شد .آدرس کوتاه :