برگزاری جلسه تعیین زمین کتابخانه مرکزی مهریز

برگزاری جلسه تعیین زمین کتابخانه مرکزی مهریز


جلسه تعیین زمین کتابخانه مرکزی شهرستان مهریز با حضور فرماندار ، روسای ادارات مسکن و شهرسازی ، فرهنگ وارشاد اسلامی و کتابخانه های مهریز برگزار شد
برگزاری جلسه تعیین زمین کتابخانه مرکزی مهریز

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مهریز ، سیدرضا آقایی سرپرست ارشاد مهریز در این رابطه گفت : با عنایت به اینکه از برنامه های پیشنهادی این اداره در دوره سوم سفرهای ریاست جمهوری احداث کتابخانه مرکزی می باشد با پیگیری های صورت گرفته از سوی این اداره جلسه ای درخصوص تعیین زمین کتابخانه مذکور در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد.

وی افزود : در این جلسه طباطبایی خیر مهریزی زمینی را به مساحت 3هزار مترمربع واقع در بلوار شهید کعبه مهریز جهت احداث کتابخانه مرکزی واگذار نمود.

آقایی ادامه داد: اداره مسکن و شهرسازی شهرستان نیز در این جلسه موظف شد نسبت به تغییر کاربری زمین مذکور اقدام نماید.

آدرس کوتاه :