برگزاری تریبون آزاد با موضوع انتخابات در مهریز


تریبون آزاد با موضوع انتخابات در شهرک صنعتی مهریز برگزار شد.

برگزاری #تریبون_آزاد با موضوع #انتخابات در #مهریز
تریبون آزاد با موضوع انتخابات در شهرک صنعتی مهریز برگزار شد.

جهت دانلود تریبون آزاد کلیک کنید
آدرس کوتاه :