برگزاری آزمون ورودی دبیرستان صدرا مهریز

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان صدرا مهریز


  برگزاری ازمون ورودی دبیرستان صدرا مهریز  آزمون ورودی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستان مهریز برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد از میان 60 نفر از افراد ثبت نامی 35 نفر از دانش آموزان که سال سوم راهنمایی را با معدل بیشتر از 18 به پایان رسانده و واجد دیگر شرایط نیز بودند در این آزمون علمی شرکت نمودند. همچنین کاظم تفتی پور معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی ضمن بازدید از برگزاری این آزمون در سخنانی نخبه پروری و پرورش نیروهای مستعد جهت بخش های مدیریت اجرایی، فرهنگی و حقوقی کشور و همچنین پرورش دانشمندانی در حوزه علوم انسانی را از اهم اهداف تأسیس مدارس صدرا دانست و گفت: مدارس علوم و معارف اسلامی از نیازهای جامعه بود که سازمان تبلیغات اسلامی با تأسیس دبیرستان های صدرا به این مهم جامه عمل پوشانده است. وی همچنین از همه دانش آموزان صدرا  خواست با همت و پشتکار خود در تهذیب نفس و کسب دانش در راستای تعالی همه جانبه جامعه اسلامی گام بردارند. شایان ذکر است دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرستان مهریز در مهرماه سال 87 تأسیس و برای سالهای اول و دوم تحصیلی از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه دانش آموز می پذیرد
برگزاری آزمون ورودی دبیرستان صدرا مهریز

برگزاری ازمون ورودی دبیرستان صدرا مهریز

 آزمون ورودی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستان مهریز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد از میان 60 نفر از افراد ثبت نامی 35 نفر از دانش آموزان که سال سوم راهنمایی را با معدل بیشتر از 18 به پایان رسانده و واجد دیگر شرایط نیز بودند در این آزمون علمی شرکت نمودند.

همچنین کاظم تفتی پور معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی ضمن بازدید از برگزاری این آزمون در سخنانی نخبه پروری و پرورش نیروهای مستعد جهت بخش های مدیریت اجرایی، فرهنگی و حقوقی کشور و همچنین پرورش دانشمندانی در حوزه علوم انسانی را از اهم اهداف تأسیس مدارس صدرا دانست و گفت: مدارس علوم و معارف اسلامی از نیازهای جامعه بود که سازمان تبلیغات اسلامی با تأسیس دبیرستان های صدرا به این مهم جامه عمل پوشانده است. وی همچنین از همه دانش آموزان صدرا  خواست با همت و پشتکار خود در تهذیب نفس و کسب دانش در راستای تعالی همه جانبه جامعه اسلامی گام بردارند.

شایان ذکر است دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرستان مهریز در مهرماه سال 87 تأسیس و برای سالهای اول و دوم تحصیلی از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه دانش آموز می پذیرد

آدرس کوتاه :