برگزاري مانور زلزله در اداره بهزيستي مهريز

برگزاري مانور زلزله در اداره بهزيستي مهريز


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، مانور زلزله در اداره بهزیستی مهریز با هدف ارتقای سطح آموزش ایمنی در مقابل حوادث برگزار شد. کارکنان بهزیستی مهریز با شرکت در این مانور که با همکاری جمعیت هلال احمر مهریز برگزار شد توان عملی خود را در مقابله هر گونه بحران و زلزله محک زدند.                         
برگزاري مانور زلزله در اداره بهزيستي مهريز

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، مانور زلزله در اداره بهزیستی مهریز با هدف ارتقای سطح آموزش ایمنی در مقابل حوادث برگزار شد.


کارکنان بهزیستی مهریز با شرکت در این مانور که با همکاری جمعیت هلال احمر مهریز برگزار شد توان عملی خود را در مقابله هر گونه بحران و زلزله محک زدند.

 


         
          

 

آدرس کوتاه :