بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس منطقه تنگ چنار


وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس منطقه تنگ چنار با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار مهریز ، بخشدار بخش مرکزی مهریز و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز مورد بررسی قرار گرفت .

وضعیت آموزشی و پرورشی  مدارس منطقه تنگ چنار با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار مهریز ، بخشدار بخش مرکزی مهریز و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز مورد بررسی قرار گرفت .

ظهر روز جمعه طی جلسه ای در حسینیه تنگ چنار مسولین شهرستان مهریز در حضور مردم این منطقه ضمن بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی  این منطقه راههای مختلف حل مشکلات دانش آموزان مقطع دبیرستان این منطقه را بررسی و با مردم درمیان گذاشتند .آدرس کوتاه :