بررسی موارد موبوط به اراضی مسکن و شهرسازی مهریز

بررسی موارد موبوط به اراضی مسکن و شهرسازی مهریز


در جلسه ی فرماندار مهریز با مدیرکل مسکن و شهرسازی و مدیرکل دفتر فنی استانداری
بررسی موارد موبوط به اراضی مسکن و شهرسازی مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که فرماندار مهریز با مدیر کل مدیرکل مسکن و شهرسازی و مدیرکل دفتر فنی استانداری یزد داشت مسائل و مواردی در خصوص اراضی مسکن و شهرسازی بررسی و هماهنگی های لازم در خصوص چگونگی واگذاری اراضی انجام شد.

همچنین مسائل و مشکلات اراضی شهرک های شهید صلواتی و شهید موحدین نیز توسط شهرداری و مسکن و شهرسازی بررسی شد.

 

آدرس کوتاه :