بررسی مشکلات چاه گلیمه دهستان تنگ چنار توسط فرماندارمهریز

بررسی مشکلات چاه گلیمه دهستان تنگ چنار توسط فرماندارمهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه بخشدار مرکزی و معاون فرماندار در بازدیدی از چاه گلیمه دهستان تنگ چنار در جریان مشکلات این چاه کشاورزی قرار گرفت و قول پیگری مشکلات آن را داد.  
بررسی مشکلات چاه گلیمه دهستان تنگ چنار توسط فرماندارمهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه بخشدار مرکزی و معاون فرماندار در بازدیدی از چاه گلیمه دهستان تنگ چنار در جریان مشکلات این چاه کشاورزی قرار گرفت و قول پیگری مشکلات آن را داد.

 

آدرس کوتاه :