بررسی مشکلات دهستان بهادران

بررسی مشکلات دهستان بهادران


با حضور بخشدار مركزي مهريز، برخي مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان و دهياران و اعضاي شوراي اسلامي دهستان بهادران
بررسی مشکلات دهستان بهادران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دهياران و اعضاي شوراي اسلامي دهستان بهادران مهريز مشكلات خود را با بخشدار مركزي مهريز و برخي مديران دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان در ميان گذاشتند.
اين جلسه كه در محل مركز خدمات جهاد كشاورزي بهادران برگزار شد راه اندازي و بهره برداري دستگاه آب شيرين كن توسط دهياران و اعضاي شوراي اسلامي دهستان بهادران مطرح و مقرر شد ظرف مدت ده روز آينده نسبت به تامين مكاني جديد يا راه اندازي آن در جاي سابق اقدام شود.
واگذاري معدن ماسه بادي بهادران از منابع طبيعي و آبخيزداري به شركت وحدت دهياران از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
در اين جلسه همچنين تامين روشنايي جاده روستاي علي آباد،‌ تسريع در تامين شبكه برق ورزشگاه بهادران،‌ مطالعه طرح هادي روستاي مهدي آباد و علي آباد كه در دست تهيه مي باشد و تامين اعتبار آن، تعيين تكليف زمين كتابخانه روستايي بهادران و حمام قديمي روستا، نصب آب نماي مسير مهريز به بهادران و تسطيح جاده مسجد ابوالفصل عليه السلام كريم آباد از ديگر مشكلات دهياران و اعضاي شوراي اسلامي دهستان بهادران بود كه ملك پور بخشدار مركزي مهريز قول پيگيري اين مشكلات را داد.

آدرس کوتاه :