بررسي مشكلات سه جانبه مسكن مهر

بررسي مشكلات سه جانبه مسكن مهر


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، طی نشستی به ریاست مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز مشکلات ۴۰۰ واحد مسکن مهر سه جانبه در سه شهرک مهریز بررسی شد. تنها مشکل این واحدها برای واگذاری، تامین زیرساخت ها از جمله انشعاب های آب و برق است که در اولویت پروژه های شهرستان قرار گرفته است . مسئولان در این نشست قول واگذاری ۵۰ واحد در شهرک شهید علی زارع را در آینده ای نزدیک دادند.  .           
بررسي مشكلات سه جانبه مسكن مهر

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، طی نشستی به ریاست مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز مشکلات ۴۰۰ واحد مسکن مهر سه جانبه در سه شهرک مهریز بررسی شد.
تنها مشکل این واحدها برای واگذاری، تامین زیرساخت ها از جمله انشعاب های آب و برق است که در اولویت پروژه های شهرستان قرار گرفته است
.
مسئولان در این نشست قول واگذاری ۵۰ واحد در شهرک شهید علی زارع را در آینده ای نزدیک دادند.

 .
          

آدرس کوتاه :