برررسی مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان مهریز

برررسی مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان مهریز


همزمان با هفته بهداشت ،معاون درمان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در جمع مدیران بهداشتی درمانی شهرستان مهریز با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری این سال به نام سال اصلاح الگوی مصرف گفت: الگوی مصرف را در همه حال و همه جا باید مد نظر داشت و با بهینه سازی امور و بهره گیری مناسب از امکانات ، تجهیزات و نیروهای انسانی ،الگوهای مصرف را اجرا نماییم.
برررسی مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان مهریز

 دکتر وفایی نسب اظهار داشت مسؤلین امروز تمام امکانات و نیروهای خود را برای خدمت به مردم بسیج کرده اند

دکتر شریفی سرپرست شبکه بهداشت مهریز هم گزارشی از روند اجرای طرحهای بهداشتی و در مانی را ارائه نمود

 در پایان مشکلات بهداشتی در مانی از جمله رفع کمبود نیروهای تخصصی ، تجهیزات مناسب سازی ، فضاهای بهداشتی در مانی، رفع مشکل رفاهی ، پرسنل تجدید نظر در چارت پرسنلی  و نوسازی ناوگان حمل و نقل مطرح  و مورد  بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :