برداشت گندم در مهریز 15 درصد افزایش یافت

برداشت گندم در مهریز 15 درصد افزایش یافت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مدیر جهاد کشاورزی مهریز از افزایش 15 درصدی سطح کشت و برداشت گندم در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد. محمدحسین حکیمی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در شهرستان مهریز اظهار داشت: امسال 700 هکتار از مزارع شهرستان مهریز زیر کشت گندم قرار گرفت که از این میزان سطح زیرکشت بیش از دو هزار و 300 تن گندم برداشت شده یا در حال برداشت است. وی افزود: این میزان برداشت گندم نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدی داشته اما این میزان نسبت به سال های بدون خشکسالی 30 درصد کاهش یافته است. حکیمی عنوان کرد: قبل از ایام خشکسالی، سطح زیر کشت گندم در شهرستان مهریز تا هزار و 20 هکتار نیز رسیده بود. وی همچنین یادآور شد: در سال جاری کشاورزان این شهرستان 200 هکتار جو کشت کردند که از این مزارع بیش از 660 هزار تن جو برداشت می شود.
برداشت گندم در مهریز 15 درصد افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مدیر جهاد کشاورزی مهریز از افزایش 15 درصدی سطح کشت و برداشت گندم در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.
محمدحسین حکیمی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در شهرستان مهریز اظهار داشت: امسال 700 هکتار از مزارع شهرستان مهریز زیر کشت گندم قرار گرفت که از این میزان سطح زیرکشت بیش از دو هزار و 300 تن گندم برداشت شده یا در حال برداشت است.
وی افزود: این میزان برداشت گندم نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدی داشته اما این میزان نسبت به سال های بدون خشکسالی 30 درصد کاهش یافته است.
حکیمی عنوان کرد: قبل از ایام خشکسالی، سطح زیر کشت گندم در شهرستان مهریز تا هزار و 20 هکتار نیز رسیده بود.
وی همچنین یادآور شد: در سال جاری کشاورزان این شهرستان 200 هکتار جو کشت کردند که از این مزارع بیش از 660 هزار تن جو برداشت می شود.

آدرس کوتاه :