برداشت انار از 750 هکتار باغات مهریز اغاز شد

برداشت انار از 750 هکتار باغات مهریز اغاز شد


برداشت انار از 750 هکتار باغات مهریز اغاز شد مهندس محمود زارعزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در گزارشی   عنوان کرد : شهرستان مهریز دارای 750 هکتار باغ انار میباشد که هر ساله بیش از   500 تن انار از این باغات برداشت میشود . وی افزود : با توجه به اینکه شهرستان مهریز دارای بزرگترین باغ انار خاور میانه است که بیش از 300 هکتار مساحت دارد ولی به دلیل اینکه درختار این باغ در سالهای اولیه رشد هستند تولید انار این باغ به اوج خود نرسیده است وی گفت ظرفیت تولید انار این باغ 4500 تن در سال است. وی همچنین از اغاز برداشت محصول پسته در این شهرستان خبر داد و گفت : شهرستان مهریز با 7500 هکتار باغ پسته رتبه اول تولید پسته را در استان به خود اختصاص داده است . روستاهای بهادران . ارنان از جمله روستاهای مرکز تولید پسته هستند که سالیانه بیش از 300 تن پسته تولید میکنند که بیش از 70 درصد ان صادر میشود.
برداشت انار از 750 هکتار باغات مهریز اغاز شد

برداشت انار از 750 هکتار باغات مهریز اغاز شد

مهندس محمود زارعزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در گزارشی  عنوان کرد :

شهرستان مهریز دارای 750 هکتار باغ انار میباشد که هر ساله بیش از  500 تن انار از این باغات برداشت میشود .

وی افزود : با توجه به اینکه شهرستان مهریز دارای بزرگترین باغ انار خاور میانه است که بیش از 300 هکتار مساحت دارد ولی به دلیل اینکه درختار این باغ در سالهای اولیه رشد هستند تولید انار این باغ به اوج خود نرسیده است وی گفت ظرفیت تولید انار این باغ 4500 تن در سال است.

وی همچنین از اغاز برداشت محصول پسته در این شهرستان خبر داد و گفت : شهرستان مهریز با 7500 هکتار باغ پسته رتبه اول تولید پسته را در استان به خود اختصاص داده است .

روستاهای بهادران . ارنان از جمله روستاهای مرکز تولید پسته هستند که سالیانه بیش از 300 تن پسته تولید میکنند که بیش از 70 درصد ان صادر میشود.

آدرس کوتاه :