برخي فعاليتهاي وزارت جهاد كشاورزي به تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي واگذار می شود

برخي فعاليتهاي وزارت جهاد كشاورزي به تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي واگذار می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره تعاون روستائي شهرستان مهريز خبرداد: برخي فعاليتهاي وزارت جهاد كشاورزي به تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي واگذار می شود. سيد حسن بزاز زاده در جلسه شوراي اداري شهرستان که با حضور مدیران تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: در راستاي سياست های نظام مقدس جمهوري اسلامي و اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و جهت استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود در اسناد بالا دستي نظیر سند چشم انداز به قانون برنامه توسعه و قانون مديريت  خدمات كشوري و قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي برخي از فعاليتهاي جهاد كشاورزي به بخش غيردولتي و تشكلهاي تعاوني واگذار ميگردد. وی تصریح کرد: فعالیت هایی مانند امور آموزشي و ترويجي در زمينه (برگزاري كلاسهاي آموزشي و ترويجي در روستاها)، امور توليدات گياهي و توليدات دامي در مرحله اول این  اقدام قرار داد. بزاززاده همچنین از راه اندازی دومين مركز عرضه مستقيم بازارچه محصولات كشاورزي و دامي و ميوه در سطح شهرستان خبر داد و افزود: ضمن تقويت و راه اندازي مراكز عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي توسط تشكلها دومين مركز عرضه مستقيم بازارچه محصولات كشاورزي و دامي و ميوه در سطح شهرستان با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي راه اندازي  می گردد. بزاز زاده در اين جلسه باتوجه به ايجاد شرايط مساعد جوي براي كشاورزان در سال جديد خواستار تهيه كود و بذور لازم براي مصرف كشاورزان  با همكاري مديريت جهاد كشاورزي براي كليه مناطق شهرستان شدند. بزار زاده گفت: در شهرستان مهريز با وجود 11 تشكل تعاوني كه شامل 5 تعاوني روستائي و4 تعاوني كشاورزي و تعاوني توليد و اتحاديه، بيش از 20 هزار نفر از توليد كنندگان و بهره  برداران بخش كشاورزي كه تماماً در روستاها مستقر هستند از خدمات این تشکل ها و تعاونی ها استفاده می کنند.    
برخي فعاليتهاي وزارت جهاد كشاورزي به تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي واگذار می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره تعاون روستائي شهرستان مهريز خبرداد: برخي فعاليتهاي وزارت جهاد كشاورزي به تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي واگذار می شود.
سيد حسن بزاز زاده در جلسه شوراي اداري شهرستان که با حضور مدیران تشكلهاي تعاوني روستائي و كشاورزي برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: در راستاي سياست های نظام مقدس جمهوري اسلامي و اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و جهت استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود در اسناد بالا دستي نظیر سند چشم انداز به قانون برنامه توسعه و قانون مديريت  خدمات كشوري و قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي برخي از فعاليتهاي جهاد كشاورزي به بخش غيردولتي و تشكلهاي تعاوني واگذار ميگردد.
وی تصریح کرد: فعالیت هایی مانند امور آموزشي و ترويجي در زمينه (برگزاري كلاسهاي آموزشي و ترويجي در روستاها)، امور توليدات گياهي و توليدات دامي در مرحله اول این  اقدام قرار داد.
بزاززاده همچنین از راه اندازی دومين مركز عرضه مستقيم بازارچه محصولات كشاورزي و دامي و ميوه در سطح شهرستان خبر داد و افزود: ضمن تقويت و راه اندازي مراكز عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي توسط تشكلها دومين مركز عرضه مستقيم بازارچه محصولات كشاورزي و دامي و ميوه در سطح شهرستان با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي راه اندازي  می گردد.
بزاز زاده در اين جلسه باتوجه به ايجاد شرايط مساعد جوي براي كشاورزان در سال جديد خواستار تهيه كود و بذور لازم براي مصرف كشاورزان  با همكاري مديريت جهاد كشاورزي براي كليه مناطق شهرستان شدند.
بزار زاده گفت: در شهرستان مهريز با وجود 11 تشكل تعاوني كه شامل 5 تعاوني روستائي و4 تعاوني كشاورزي و تعاوني توليد و اتحاديه، بيش از 20 هزار نفر از توليد كنندگان و بهره  برداران بخش كشاورزي كه تماماً در روستاها مستقر هستند از خدمات این تشکل ها و تعاونی ها استفاده می کنند.

 

 

آدرس کوتاه :