برج نور ورزشگاه شهید محصل مهریز تا دو ماه آینده تکمیل می شود

برج نور ورزشگاه شهید محصل مهریز تا دو ماه آینده تکمیل می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره ورزش و امور جوانان مهریز  از تکمیل برج نور ورزشگاه شهید محصل مهریز تا دو ماه آینده خبر داد. داوود فتح آبادی گفت: با صرف اعتبار  ۸۰ میلیون تومان که بخشی از آن از اعتبارات سال گذشته و مابقی آن در اعتبارات امسال پیش بینی خواهد شد این برج نور کمتر از دو ماه دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد. تیم های فوتبال مهریزی حاضر در لیگ های برتر و دسته اول استان یزد در این ورزشگاه میزبان تیم های رقیب خود هستند.
برج نور ورزشگاه شهید محصل مهریز تا دو ماه آینده تکمیل می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره ورزش و امور جوانان مهریز  از تکمیل برج نور ورزشگاه شهید محصل مهریز تا دو ماه آینده خبر داد.
داوود فتح آبادی گفت: با صرف اعتبار  ۸۰ میلیون تومان که بخشی از آن از اعتبارات سال گذشته و مابقی آن در اعتبارات امسال پیش بینی خواهد شد این برج نور کمتر از دو ماه دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تیم های فوتبال مهریزی حاضر در لیگ های برتر و دسته اول استان یزد در این ورزشگاه میزبان تیم های رقیب خود هستند.

آدرس کوتاه :