برترینهای تنیس روی میز شهرستان مهریز تجلیل شدند

برترینهای تنیس روی میز شهرستان مهریز تجلیل شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور مسئولین هیأت تنيس روي ميز استان و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز از برترینهای تنیس روی میز این شهرستان تجلیل شد. در این مراسم که امیریان دبیر هیأت تنيس روي ميز استان ، فتح آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز و مسئولین کمیته های مسابقات ، مربیان و روابط عمومی هیأت استان یزد ، موسوی پور رئیس هیأت شهرستان یزد و رئیس و اعضای هیأت مهریز به مراه ورزشکاران و خانواده های آنها و حامیان مالی این هیأت حضور داشتند ابتدا علیان رئیس هیأت مهریز گزارشی از عملکرد این هیأت ارائه داد . وی با بيان مقامهای بدست آمده توسط این هیأت در پینگ پنگ استان و مسابقات آموزشگاهها خواستار حمایت بیشتر از این هیأت و رفع مشکل تنها سالن اختصاصی این هیأت شد. فتح آبادی رئیس ورزش و جوانان مهریز هم با اشاره به تلاشهای مسئولین این هیأت و هماهنگی بسیار خوب اعضاء هیأت پینگ پنگ مهریز را از هیأتهای نمونه این شهرستان نامید و با توجه به استعدادهای موجود در این شهرستان ابراز امیدواری کرد تنیس روی مهریز در سالهای آتی در کشور مطرح گردد. امیریان دبیر هیأت استان هم هیأت مهریز را از بهترین و فعالترین هیأت های استان ذکر کرد و با توجه به تلاش اعضای این هیأت جهت ارتقای دانش خود در این رشته ورزشی و حرکت کردن با علم  روز تنیس روی میز ، انگیزه و تلاش آنها را مثال زدنی دانست و از آنها تشکر کرد. در پایان این مراسم از بازیکنان برتر مهریز در سال 90 ، مربیان و حامیان مالی این هیأت تجلیل شد.
برترینهای تنیس روی میز شهرستان مهریز تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور مسئولین هیأت تنيس روي ميز استان و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز از برترینهای تنیس روی میز این شهرستان تجلیل شد.
در این مراسم که امیریان دبیر هیأت تنيس روي ميز استان ، فتح آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز و مسئولین کمیته های مسابقات ، مربیان و روابط عمومی هیأت استان یزد ، موسوی پور رئیس هیأت شهرستان یزد و رئیس و اعضای هیأت مهریز به مراه ورزشکاران و خانواده های آنها و حامیان مالی این هیأت حضور داشتند ابتدا علیان رئیس هیأت مهریز گزارشی از عملکرد این هیأت ارائه داد .
وی با بيان مقامهای بدست آمده توسط این هیأت در پینگ پنگ استان و مسابقات آموزشگاهها خواستار حمایت بیشتر از این هیأت و رفع مشکل تنها سالن اختصاصی این هیأت شد. فتح آبادی رئیس ورزش و جوانان مهریز هم با اشاره به تلاشهای مسئولین این هیأت و هماهنگی بسیار خوب اعضاء هیأت پینگ پنگ مهریز را از هیأتهای نمونه این شهرستان نامید و با توجه به استعدادهای موجود در این شهرستان ابراز امیدواری کرد تنیس روی مهریز در سالهای آتی در کشور مطرح گردد.
امیریان دبیر هیأت استان هم هیأت مهریز را از بهترین و فعالترین هیأت های استان ذکر کرد و با توجه به تلاش اعضای این هیأت جهت ارتقای دانش خود در این رشته ورزشی و حرکت کردن با علم  روز تنیس روی میز ، انگیزه و تلاش آنها را مثال زدنی دانست و از آنها تشکر کرد. در پایان این مراسم از بازیکنان برتر مهریز در سال 90 ، مربیان و حامیان مالی این هیأت تجلیل شد.

آدرس کوتاه :