برای دومین روز متوالی؛ بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان

برای دومین روز متوالی؛ بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه رستگاری معاون فرماندار برای دومین روز متوالی از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) این شهرستان بازدید و تسریع در عملیات عمرانی آن را مورد تاکید قرار داد. گفتنی است این عملیات عمرانی با دیوار کشی داخل بیمارستان و عقب نشینی آن شروع و سپس ورودی بیمارستان تخریب و طرح ساماندهی به اجرا در خواهد آمد.
برای دومین روز متوالی؛ بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه رستگاری معاون فرماندار برای دومین روز متوالی از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) این شهرستان بازدید و تسریع در عملیات عمرانی آن را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است این عملیات عمرانی با دیوار کشی داخل بیمارستان و عقب نشینی آن شروع و سپس ورودی بیمارستان تخریب و طرح ساماندهی به اجرا در خواهد آمد.

آدرس کوتاه :