برای اولین بار در مهریز مسابقات دانش آموزی رباتیک برگزار شد

برای اولین بار در مهریز مسابقات دانش آموزی رباتیک برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در مهریز مسابقات دانش آموزی رباتیک برگزار شد. این مسابقات بین 16 گروه سه نفره در مقاطع ابتدایی و راهنمایی برگزار که در پایان سه گروه برتر معرفی خواهند شد. رباتیک های فوتبالیست، آسانسور، پرتاب تاب، نوریاب و مسیریاب از مهمترین ربات های دست ساز دانش آموزان در این مسابقات بود.
برای اولین بار در مهریز مسابقات دانش آموزی رباتیک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در مهریز مسابقات دانش آموزی رباتیک برگزار شد.
این مسابقات بین 16 گروه سه نفره در مقاطع ابتدایی و راهنمایی برگزار که در پایان سه گروه برتر معرفی خواهند شد.
رباتیک های فوتبالیست، آسانسور، پرتاب تاب، نوریاب و مسیریاب از مهمترین ربات های دست ساز دانش آموزان در این مسابقات بود.

آدرس کوتاه :