برای اولین بار در مهریز دوره تفسير ترتيبی قرآن كريم برگزار می شود

برای اولین بار در مهریز دوره تفسير ترتيبی قرآن كريم برگزار می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در مهریز دوره تفسير ترتيبی قرآن كريم برگزار می شود. جلسه توجیهی برگزاری این دوره با حضور استاد شایق از مدرسان دانشگاه و مفسران قرآن کریم در مهریز برگزار شد. علاقمندان می توانند  تا پایان آذر ماه به موسسه ثقلین مهریز واقع در انتهای خیابان شهید مطهری شمالی مراجعه کنند.
برای اولین بار در مهریز دوره تفسير ترتيبی قرآن كريم برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در مهریز دوره تفسير ترتيبی قرآن كريم برگزار می شود.
جلسه توجیهی برگزاری این دوره با حضور استاد شایق از مدرسان دانشگاه و مفسران قرآن کریم در مهریز برگزار شد.
علاقمندان می توانند  تا پایان آذر ماه به موسسه ثقلین مهریز واقع در انتهای خیابان شهید مطهری شمالی مراجعه کنند.

آدرس کوتاه :