برای اولین بار در شهرستان مهریز مدرسه والیبال راه اندازی شد

برای اولین بار در شهرستان مهریز مدرسه والیبال راه اندازی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در شهرستان مهریز مدرسه والیبال راه اندازی شد. این دوره با هدف ارتقاء سطح والیبال شهرستان، پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و شناسایی استعدادها در این رشته ورزشی با شرکت 80 نفر از نوجوانان و جوانان در سالن شهید لجه ورزشگاه شهید محصل زیر نظر مربیان مجرب آغاز شد.
برای اولین بار در شهرستان مهریز مدرسه والیبال راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در شهرستان مهریز مدرسه والیبال راه اندازی شد.
این دوره با هدف ارتقاء سطح والیبال شهرستان، پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و شناسایی استعدادها در این رشته ورزشی با شرکت 80 نفر از نوجوانان و جوانان در سالن شهید لجه ورزشگاه شهید محصل زیر نظر مربیان مجرب آغاز شد.

آدرس کوتاه :