برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده؛ راه یابی دانش آموز مهریزی به مسابقات علمی کاربردی کشور

برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده؛ راه یابی دانش آموز مهریزی به مسابقات علمی کاربردی کشور


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده دانش آموز مهریزی به مسابقات علمی کاربردی کشور راه یافت. مدیر کارودانش الزهرای شهرستان مهریز از راهیابی دانش آموز این آموزشگاه برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده از شهرستان مهریز به مسابقات علمی کاربردی کشور خبر داد و افزود: زهرا محسنی دانش آموز این آموزشگاه با کسب رتبه برتر استان در مسابقات تئوری دوازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کارودانش استان به مسابقات کشوری راه یافت. وی تصریح کرد: مرحله عملی این مسابقات در 34 رشته با شرکت هنرجویان 31 استان کشور در تیر ماه 91 به مدت سه روز در تبریز برگزار خواهد شد. نصیری ابراز داشت: دانش آموزان پس از اتمام درس در مراکز کار و دانش می توانند در مراکز آموزش عالی ادامه تحصیل داده یا وارد بازار کار شوند که خوشبختانه فارغ التحصیلان این آموزشگاه از این حیس برخوردار هستند. گفتنی است کار و دانش الزهرای شهرستان مهریز در سه رشته مدیریت خانواده، نقشه کشی ساختمان و گرافیک فعال می باشد.
برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده؛ راه یابی دانش آموز مهریزی به مسابقات علمی کاربردی کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده دانش آموز مهریزی به مسابقات علمی کاربردی کشور راه یافت.
مدیر کارودانش الزهرای شهرستان مهریز از راهیابی دانش آموز این آموزشگاه برای اولین بار در رشته مدیریت خانواده از شهرستان مهریز به مسابقات علمی کاربردی کشور خبر داد و افزود: زهرا محسنی دانش آموز این آموزشگاه با کسب رتبه برتر استان در مسابقات تئوری دوازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کارودانش استان به مسابقات کشوری راه یافت.
وی تصریح کرد: مرحله عملی این مسابقات در 34 رشته با شرکت هنرجویان 31 استان کشور در تیر ماه 91 به مدت سه روز در تبریز برگزار خواهد شد.
نصیری ابراز داشت: دانش آموزان پس از اتمام درس در مراکز کار و دانش می توانند در مراکز آموزش عالی ادامه تحصیل داده یا وارد بازار کار شوند که خوشبختانه فارغ التحصیلان این آموزشگاه از این حیس برخوردار هستند.
گفتنی است کار و دانش الزهرای شهرستان مهریز در سه رشته مدیریت خانواده، نقشه کشی ساختمان و گرافیک فعال می باشد.

آدرس کوتاه :