برای اولین بار در تاریخ دوچرخه‌سواری کشور؛ نام 5 دوچرخه سوار مهريزي در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ثبت شد

برای اولین بار در تاریخ دوچرخه‌سواری کشور؛ نام 5 دوچرخه سوار مهريزي در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ثبت شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، 5 دوچرخه سوار مهريزي در قالب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد به عنوان نخستین تیم تخصصی ایرانی در مواد پیست در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری (UCI) به ثبت رسید. این تیم از این پس می‌تواند به عنوان نماینده فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در جام‌های جهانی، کاپ‌های آسیایی و سایر مسابقات بین‌المللی ثبت شده در تقویم اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری (UCI) شرکت کند. اسامی نفرات تشکیل دهند تیم پیشگامان کویر یزد در مواد پیست به این شرح اعلام شد: محمود پراش، محمد پراش، معزالدین سید رضایی، ابوالفضل زارع‌زاده، حمید بیک خورمیزی، امیرحسین شجاعتی مقدم، محمد مهدی سید رضایی به عنوان رکابزن و مهدی پیشکوهی به عنوان سرپرست، داوود فتح آبادی و سید مصطفی سید رضایی به عنوان مربی و حسن آریانفر به عنوان مکانیسین، ترکیب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد در مواد پیست را تشکیل می‌دهند.
برای اولین بار در تاریخ دوچرخه‌سواری کشور؛ نام 5 دوچرخه سوار مهريزي در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ثبت شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، 5 دوچرخه سوار مهريزي در قالب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد به عنوان نخستین تیم تخصصی ایرانی در مواد پیست در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری (UCI) به ثبت رسید.
این تیم از این پس می‌تواند به عنوان نماینده فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در جام‌های جهانی، کاپ‌های آسیایی و سایر مسابقات بین‌المللی ثبت شده در تقویم اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری (UCI) شرکت کند.
اسامی نفرات تشکیل دهند تیم پیشگامان کویر یزد در مواد پیست به این شرح اعلام شد:
محمود پراش، محمد پراش، معزالدین سید رضایی، ابوالفضل زارع‌زاده، حمید بیک خورمیزی، امیرحسین شجاعتی مقدم، محمد مهدی سید رضایی به عنوان رکابزن و مهدی پیشکوهی به عنوان سرپرست، داوود فتح آبادی و سید مصطفی سید رضایی به عنوان مربی و حسن آریانفر به عنوان مکانیسین، ترکیب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد در مواد پیست را تشکیل می‌دهند.

آدرس کوتاه :