براي ايجاد مشاغل خانگي؛ مهريزي‌ها تسهيلات مشاغل خانگي دريافت مي‌كنند

براي ايجاد مشاغل خانگي؛ مهريزي‌ها تسهيلات مشاغل خانگي دريافت مي‌كنند


خبرگزاري فارس: فرماندار مهريز گفت: شهروندان مهريزي مي‌توانند براي ايجاد مشاغل خانگي تسهيلات 3 تا 5 ميليون توماني دريافت كنند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از خبرگزاري فارس از مهريز، مهدي كياني‌مقدم  در جلسه ساماندهي مشاغل خانگي مهريز بر به كارگيري تمام توان و امكانات براي جذب سهميه تسهيلات مشاغل خانگي و اطلاع‌رساني به همه اقشار جامعه تاكيد كرد. وي با اشاره به قابليت‌هاي مشاغل خانگي بيان داشت: قابليت انجام اين نوع كسب و كار در منزل سبب ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلان آنها مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه‌هاي مربوط به خريد، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه‌هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غير رسمي به شيوه استاد ـ شاگردي بين اعضاي خانواده و ... اشاره كرد. كياني‌مقدم با بيان اينكه هر شهروند مهريزي براي اين منظور ميتواند بين سه تا پنج ميليون تومان تسهيلات دريافت كند، در مورد شرايط دريافت تسهيلات و ايجاد مشاغل خانگي افزود: فهرست رشته‌هاي مشاغل خانگي، اطلاعات تعدادي از رشته‌هاي مشاغل خانگي، فرم ثبت‌نام متقاضيان به تفكيك مستقل، زيرپوشش يا پشتيبان در سايت وزارت كار و امور اجتماعي www.irimlsa.ir بخش مشاغل خانگي موجود و قابل مشاهده است. وي افزود: در صورتي كه شغل مورد نظر متقاضي در فهرست مشاغل خانگي موجود نباشد، متقاضي مي تواند شغل مدنظر خود را پيشنهاد كند تا مشاغل پيشنهادي بررسي و در صورت تصويب به فهرست مشاغل خانگي اضافه شوند. فرماندار مهريز بيان داشت: متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت و تخصص كافي براي انجام شغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند. كيانيمقدم خاطرنشان كرد: تمام متقاضيان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت‌نام به طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به آدرس اينترنتي http://www.mashaghelkhanegi.ir مراجعه كنند.
براي ايجاد مشاغل خانگي؛ مهريزي‌ها تسهيلات مشاغل خانگي دريافت مي‌كنند

خبرگزاري فارس: فرماندار مهريز گفت: شهروندان مهريزي مي‌توانند براي ايجاد مشاغل خانگي تسهيلات 3 تا 5 ميليون توماني دريافت كنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از خبرگزاري فارس از مهريز، مهدي كياني‌مقدم  در جلسه ساماندهي مشاغل خانگي مهريز بر به كارگيري تمام توان و امكانات براي جذب سهميه تسهيلات مشاغل خانگي و اطلاع‌رساني به همه اقشار جامعه تاكيد كرد.
وي با اشاره به قابليت‌هاي مشاغل خانگي بيان داشت: قابليت انجام اين نوع كسب و كار در منزل سبب ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلان آنها مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه‌هاي مربوط به خريد، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه‌هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غير رسمي به شيوه استاد ـ شاگردي بين اعضاي خانواده و ... اشاره كرد.
كياني‌مقدم با بيان اينكه هر شهروند مهريزي براي اين منظور ميتواند بين سه تا پنج ميليون تومان تسهيلات دريافت كند، در مورد شرايط دريافت تسهيلات و ايجاد مشاغل خانگي افزود: فهرست رشته‌هاي مشاغل خانگي، اطلاعات تعدادي از رشته‌هاي مشاغل خانگي، فرم ثبت‌نام متقاضيان به تفكيك مستقل، زيرپوشش يا پشتيبان در سايت وزارت كار و امور اجتماعي www.irimlsa.ir بخش مشاغل خانگي موجود و قابل مشاهده است.
وي افزود: در صورتي كه شغل مورد نظر متقاضي در فهرست مشاغل خانگي موجود نباشد، متقاضي مي تواند شغل مدنظر خود را پيشنهاد كند تا مشاغل پيشنهادي بررسي و در صورت تصويب به فهرست مشاغل خانگي اضافه شوند.
فرماندار مهريز بيان داشت: متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت و تخصص كافي براي انجام شغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند.
كيانيمقدم خاطرنشان كرد: تمام متقاضيان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت‌نام به طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به آدرس اينترنتي http://www.mashaghelkhanegi.ir مراجعه كنند.

آدرس کوتاه :