بخشدار مرکزی مهریز منصوب شد

شناسه : 2619461

بخشدار مرکزی مهریز منصوب شد
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "سید محمد میرمحمدی" در بخشی از این حکم آورده است:
در اجرای ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 6/12/92 وزیر محترم کشور، جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان مهریز منصوب می نمایم.


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.

 

پرتال جامع امام خميني (ره)

پرتال جامع امام خميني (ره)

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري

پرتال جامع امام خميني (ره)

يزدخبر

حاشيه

پايگاه اطلاع رساني دولت

پرتال وزارت كشور

پرتال استانداريحاشيه