بخشدار مرکزی مهریز : برای ایجاد فضاهای ورزشی در روستاها از حداقل اعتبار بی بهره هستیم

بخشدار مرکزی مهریز : برای ایجاد فضاهای ورزشی در روستاها از حداقل اعتبار بی بهره هستیم


بخشدار مرکزی مهریز : برای ایجاد فضاهای ورزشی در روستاها از حداقل اعتبار   بی بهره هستیم مهندس سید محمد رستگاری بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در حاشیه مراسم کلنگ زنی سالن اسکواش مهریز در حضور نماینده مهریز در مجلس گفت برای فراهم کردن حداقل امکانات ورزشی برای جوانان روستایی از اعتباری برخوردار نیستیم.   رستگاری عنوان کرد : روستاهای مهریز با توجه به پراکندگی که دارند بخش عمده ای از جمعیت انان را جوانان تشکیل میدهند   و علارغم تلاش های که برای حفظ جوانان در روستا   شده   ولی متاسفانه هنوز شاهد مهاجرت چشمگیر جوانان روستایی به شهرها   هستیم   و کمبود امکانات ورزشی نیز در کنار مشکلات دیگر روستایان نقش بسیار   پر رنگی در این مهاجرت دارد وی افزود مشکلات در بخش ورزش در روستاها بسیار زیاد است و واقعیت امر این است که ما حداقل اعتبارات را برای فراهم کردن امکانات ورزشی در روستا نداریم و با توجه به اینکه   جوانان روستایی برای دست رسی به امکانات ورزش با مشکلاتی روبه رو هستند برای ایجاد   مکانهای ورزشی در روستاها باید   اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شود. بخشدار مرکزی مهریز اظهار داشت : ورزش نباید و فعالیت های ورزشی نباید در شهر متمرکز شود و مسئولین ورزش شهرستان باید   بیش از پیش به امر ورزش در روستاها بپردازند رستگاری در ا دامه افزود: ورزش روستا از اهميت به سزايي برخوردار است و ما براي رشد و توسعه ورزش در روستاها نياز اعتبار داريم وي در ادامه گفت: با توجه به اينكه ورزشکاران روستاهاي   شهرستان مهریزدر سطح قهرمانان ملي ايران هم سهم داشته و دارند و با تمام این ها    هیچ توجهی به   ورزش در روستاها نشده است .
بخشدار مرکزی مهریز : برای ایجاد فضاهای ورزشی در روستاها از حداقل اعتبار بی بهره هستیم

بخشدار مرکزی مهریز : برای ایجاد فضاهای ورزشی در روستاها از حداقل اعتبار  بی بهره هستیم

مهندس سید محمد رستگاری بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در حاشیه مراسم کلنگ زنی سالن اسکواش مهریز در حضور نماینده مهریز در مجلس گفت برای فراهم کردن حداقل امکانات ورزشی برای جوانان روستایی از اعتباری برخوردار نیستیم.

 رستگاری عنوان کرد : روستاهای مهریز با توجه به پراکندگی که دارند بخش عمده ای از جمعیت انان را جوانان تشکیل میدهند  و علارغم تلاش های که برای حفظ جوانان در روستا  شده  ولی متاسفانه هنوز شاهد مهاجرت چشمگیر جوانان روستایی به شهرها  هستیم  و کمبود امکانات ورزشی نیز در کنار مشکلات دیگر روستایان نقش بسیار  پر رنگی در این مهاجرت دارد

وی افزود مشکلات در بخش ورزش در روستاها بسیار زیاد است و واقعیت امر این است که ما حداقل اعتبارات را برای فراهم کردن امکانات ورزشی در روستا نداریم و با توجه به اینکه  جوانان روستایی برای دست رسی به امکانات ورزش با مشکلاتی روبه رو هستند برای ایجاد  مکانهای ورزشی در روستاها باید  اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شود.

بخشدار مرکزی مهریز اظهار داشت : ورزش نباید و فعالیت های ورزشی نباید در شهر متمرکز شود و مسئولین ورزش شهرستان باید  بیش از پیش به امر ورزش در روستاها بپردازند

رستگاری در ا دامه افزود: ورزش روستا از اهميت به سزايي برخوردار است و ما براي رشد و توسعه ورزش در روستاها نياز اعتبار داريم وي در ادامه گفت: با توجه به اينكه ورزشکاران روستاهاي  شهرستان مهریزدر سطح قهرمانان ملي ايران هم سهم داشته و دارند و با تمام این ها   هیچ توجهی به  ورزش در روستاها نشده است .

آدرس کوتاه :