بخشدار مرکزي مهريز: مناطق روستايي مهريز بايد جز مناطق محروم کشور قرار گيرد

بخشدار مرکزي مهريز: مناطق روستايي مهريز بايد جز مناطق محروم کشور قرار گيرد


بخشدار مرکزي مهريز گفت: مناطق روستايي بخش مرکزي مهريز بايد توسط دولت جز مناطق محروم قرار گيرد.
بخشدار مرکزي مهريز: مناطق روستايي مهريز بايد جز مناطق محروم کشور قرار گيرد

 سيد محمد رستگاري افزود: روستاهاي دهستان سروو ارنان و تنگچنار اين شهرستان داراي محروميت فراوان مي باشند. 
وي اضافه کرد: تنها در آمد مردم اين مناطق از طريق کشاورزي و بخصوص برداشت محصول بادام مي باشد که بعلت خشکسالي طي سال هاي گذشته همه درختان آنها خشک شده است . 
وي اضافه کرد: خشکسالي هاي مکرر و عدم درآمد کافي براي زندگي حتي موجب مهاجرت بخشي از مردم اين مناطق به حواشي شهرها هم شده است . 
رستگاري خاطر نشان کرد: قرار دادن نام اين مناطق در ليست مناطق محروم کشور مي تواند در جذب و تخصيص اعتبارات براي حمات از مردم بسيار موثر و دلگرم کننده باشد. 
بخشدار مرکزي مهريز تاکيد کرد: خواسته مردم محروم اين مناطق و مديران اجرايي شهرستان از مسئولان استاني اعزام کارشناسان مجرب و بررسي موضوع مي باشد 

irna

آدرس کوتاه :