با 2 هزار میلیون اعتبار؛ آب‌رسانی به فاز یک مسکن مهر مهریز به پایان رسید

با 2 هزار میلیون اعتبار؛ آب‌رسانی به فاز یک مسکن مهر مهریز به پایان رسید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر امور آب و فاضلاب مهریز از پایان عملیات آب‌رسانی به فاز یک پروژه مسکن مهر شهر مهریز خبر داد. به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، محسن پناه‌بخدا اظهار داشت: لوله‌گذاری فاز یک مسکن مهر مهریز به طول یک‌ هزار و 349 متر به پایان رسید و مشترکان این منطقه از آب شرب برخوردار شدند. وی خاطرنشان کرد: با اتمام فاز یک این پروژه، 134 انشعاب مسکن مهر شهرک شهید رجایی نصب و مشترکان از آب شرب بهره‌مند شدند. مدیر امور آب و فاضلاب مهریز بیان کرد: فاز دوم این پروژه به طول 3 هزار و 241 متر با پیشرفت 70 درصد در حال اجراست و فاز سوم نیز به طول 2 هزار و 347 متر با پیشرفت 60 درصد در حال اجراست. پناه‌بخدا خاطرنشان کرد: لوله‌گذاری آب مسکن مهر مهریز 8.5 کیلومتر طول دارد که تاکنون عملیات فاز یک آن به اتمام رسیده و فاز دو و سه نیز در دست اجراست و عملیات اجرایی بقیه آن نیز هنوز آغاز نشده است. وی اضافه کرد: لوله‌گذاری مسکن مهر شهر مهریز با اعتباری افزون بر 2 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در دست اجراست. پناه‌بخدا بیان کرد: با آب‌رسانی به مسکن مهر، 371 انشعاب آب برای رفاه حال شهروندان این محدوده نصب خواهد شد. وی عنوان کرد: این میزان لوله‌گذاری با لوله‌هایی از جنس آزبست و پلی‌اتیلن در قطرهای 90، 110، 150، 200 و 250 اجرا شده است.  
با 2 هزار میلیون اعتبار؛ آب‌رسانی به فاز یک مسکن مهر مهریز به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر امور آب و فاضلاب مهریز از پایان عملیات آب‌رسانی به فاز یک پروژه مسکن مهر شهر مهریز خبر داد.
به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، محسن پناه‌بخدا اظهار داشت: لوله‌گذاری فاز یک مسکن مهر مهریز به طول یک‌ هزار و 349 متر به پایان رسید و مشترکان این منطقه از آب شرب برخوردار شدند.
وی خاطرنشان کرد: با اتمام فاز یک این پروژه، 134 انشعاب مسکن مهر شهرک شهید رجایی نصب و مشترکان از آب شرب بهره‌مند شدند.
مدیر امور آب و فاضلاب مهریز بیان کرد: فاز دوم این پروژه به طول 3 هزار و 241 متر با پیشرفت 70 درصد در حال اجراست و فاز سوم نیز به طول 2 هزار و 347 متر با پیشرفت 60 درصد در حال اجراست.
پناه‌بخدا خاطرنشان کرد: لوله‌گذاری آب مسکن مهر مهریز 8.5 کیلومتر طول دارد که تاکنون عملیات فاز یک آن به اتمام رسیده و فاز دو و سه نیز در دست اجراست و عملیات اجرایی بقیه آن نیز هنوز آغاز نشده است.
وی اضافه کرد: لوله‌گذاری مسکن مهر شهر مهریز با اعتباری افزون بر 2 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در دست اجراست.
پناه‌بخدا بیان کرد: با آب‌رسانی به مسکن مهر، 371 انشعاب آب برای رفاه حال شهروندان این محدوده نصب خواهد شد.
وی عنوان کرد: این میزان لوله‌گذاری با لوله‌هایی از جنس آزبست و پلی‌اتیلن در قطرهای 90، 110، 150، 200 و 250 اجرا شده است.

 

آدرس کوتاه :