با كسب 50 رتبه زير هزار؛ دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري افتخار آفريدند

با كسب 50 رتبه زير هزار؛ دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري افتخار آفريدند


خبرگزاري فارس: رئيس آموزش و پرورش مهريز گفت: دانش‌آموزان مهريزي با كسب 50 رتبه زير هزار در كنكور سراسري افتخار آفريدند. حسن حاضري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مهريز اظهار داشت: دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خوش درخشيدند و توانستند 50 رتبه زير هزار اين رقابت‌ها را از آن خود كنند. وي افزود: 17 دانش‌آموز دختر و 33 دانش‌موز پسر در اين شهرستان موفق به كسب رتبه‌هاي زير هزار شدند. حاضري بيان كرد: از 50 نفر رتبه سه رقمي در اين شهرستان، شش نفر در رشته رياضي و فيزيك، دو نفر در رشته زبان‌هاي خارجي، 10 نفر در رشته علوم تجربي و 32 نفر در رشته علوم انساني موفق به كسب اين رتبه‌ها شدند. حاضري تصريح كرد: ابوالفضل دهقاني‌زاده رتبه اول رشته علوم انساني، سعيدرضا زارع رتبه سوم رشته علوم انساني و احسان افشار رتبه ششم رشته علوم انساني، سه رتبه تك رقمي دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري سال 90 هستند. وي گفت: امسال 800 نفر دانش‌آموز مهريزي در كنكور سراسري شركت كردند كه همه 800 دانش‌آموز مجاز به انتخاب رشته شدند. حاضري اضافه كرد: دو پايگاه انتخاب رشته در دبيرستان ابن سينا و پژوهش‌سراي دانش‌آموزي مهريز با حضور مشاوران مجرب براي انتخاب رشته دانش‌آموزان فعاليت مي‌كنند.
با كسب 50 رتبه زير هزار؛ دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري افتخار آفريدند

خبرگزاري فارس: رئيس آموزش و پرورش مهريز گفت: دانش‌آموزان مهريزي با كسب 50 رتبه زير هزار در كنكور سراسري افتخار آفريدند.


حسن حاضري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مهريز اظهار داشت: دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خوش درخشيدند و توانستند 50 رتبه زير هزار اين رقابت‌ها را از آن خود كنند.
وي افزود: 17 دانش‌آموز دختر و 33 دانش‌موز پسر در اين شهرستان موفق به كسب رتبه‌هاي زير هزار شدند.
حاضري بيان كرد: از 50 نفر رتبه سه رقمي در اين شهرستان، شش نفر در رشته رياضي و فيزيك، دو نفر در رشته زبان‌هاي خارجي، 10 نفر در رشته علوم تجربي و 32 نفر در رشته علوم انساني موفق به كسب اين رتبه‌ها شدند.
حاضري تصريح كرد: ابوالفضل دهقاني‌زاده رتبه اول رشته علوم انساني، سعيدرضا زارع رتبه سوم رشته علوم انساني و احسان افشار رتبه ششم رشته علوم انساني، سه رتبه تك رقمي دانش‌آموزان مهريزي در كنكور سراسري سال 90 هستند.
وي گفت: امسال 800 نفر دانش‌آموز مهريزي در كنكور سراسري شركت كردند كه همه 800 دانش‌آموز مجاز به انتخاب رشته شدند.
حاضري اضافه كرد: دو پايگاه انتخاب رشته در دبيرستان ابن سينا و پژوهش‌سراي دانش‌آموزي مهريز با حضور مشاوران مجرب براي انتخاب رشته دانش‌آموزان فعاليت مي‌كنند.

آدرس کوتاه :