با شرکت داوران استانهای مختلف کشور؛ کلاس داوری درجه سه فوتبال در مهریز آغاز شد

با شرکت داوران استانهای مختلف کشور؛ کلاس داوری درجه سه فوتبال در مهریز آغاز شد


به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان مهریز، کلاس داوری درجه سه فوتبال با حضور 20 نفر از داوران استانهای مختلف کشور در مهریز آغاز شد. مجیدروغنی نماینده و سرپرست فدراسیون فوتبال و محمدرضا اسحاقیان مدرس و ممتحن فدراسیون فوتبال وظیفه ی تدریس و آموزش فنون داوری را در این دوره ی دارند. داوران شرکت کننده در این کلاس پس از شرکت در  40 ساعت کلاس آموزشی با موضوعات : مروری بر تاریخچه داوری ، بررسی وضعیت داوران لیگ های كشوری و مسابقات آسیایی و آموزش از طریق فضای مجازی، در آزمون تئوری و عملی شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبولی گواهینامه داوری درجه 3 فوتبال را کسب می کنند.
با شرکت داوران استانهای مختلف کشور؛ کلاس داوری درجه سه فوتبال در مهریز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان مهریز، کلاس داوری درجه سه فوتبال با حضور 20 نفر از داوران استانهای مختلف کشور در مهریز آغاز شد.
مجیدروغنی نماینده و سرپرست فدراسیون فوتبال و محمدرضا اسحاقیان مدرس و ممتحن فدراسیون فوتبال وظیفه ی تدریس و آموزش فنون داوری را در این دوره ی دارند.
داوران شرکت کننده در این کلاس پس از شرکت در  40 ساعت کلاس آموزشی با موضوعات : مروری بر تاریخچه داوری ، بررسی وضعیت داوران لیگ های كشوری و مسابقات آسیایی و آموزش از طریق فضای مجازی،
در آزمون تئوری و عملی شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبولی گواهینامه داوری درجه 3 فوتبال را کسب می کنند.

آدرس کوتاه :