با شرکت بیش از 80 نفر از دانش اموزان مهریزی مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد

با شرکت بیش از 80 نفر از دانش اموزان مهریزی مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی مسابقه دوچرخه سواری با شرکت بیش از 80نفر از دانش اموزان مهریزی برگزار شد. دو چرخه سواران در این مسابقه جاده های منطقه زیبای میانکوه مهریز را رکاب زدند. مسافت مسیر برای رده نوجوانان 15کیلومتر و رده جوانان 25 کیلومتر بود. در رده نوجوانان به ترتیب ابوالفضل زارع زاده، مرتضی زارعین، محمد صالح شفیع مقام های اول تا سوم را کسب کردند و ابوالفضل زارع بیدکی ، مصطفی مهدی پور و محمد رضازارع بیدکی نفرات برتر رده جوانان شدند که در پایان این مسابقه به این عزیزان جوایزی اهداء شد.
با شرکت بیش از 80 نفر از دانش اموزان مهریزی مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی مسابقه دوچرخه سواری با شرکت بیش از 80نفر از دانش اموزان مهریزی برگزار شد.
دو چرخه سواران در این مسابقه جاده های منطقه زیبای میانکوه مهریز را رکاب زدند.
مسافت مسیر برای رده نوجوانان 15کیلومتر و رده جوانان 25 کیلومتر بود.
در رده نوجوانان به ترتیب ابوالفضل زارع زاده، مرتضی زارعین، محمد صالح شفیع مقام های اول تا سوم را کسب کردند و ابوالفضل زارع بیدکی ، مصطفی مهدی پور و محمد رضازارع بیدکی نفرات برتر رده جوانان شدند که در پایان این مسابقه به این عزیزان جوایزی اهداء شد.

آدرس کوتاه :