با ده پله صعود نسبت به سال گذشته در کشور؛آینده ی درخشانی در انتظار نونهالان تنیس روی میز مهریز است

با ده پله صعود نسبت به سال گذشته در کشور؛آینده ی درخشانی در انتظار نونهالان تنیس روی میز مهریز است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نونهالان مهریزی اعزامی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان پسر کشور با ده پله صعود در رده چهاردهم قرار گرفتند. تیم نونهالان استان یزد متشکل از حجت دهقان ـ امیر طاها لجه و حمیدرضا خواجه مهریزی به مربیگری و سرپرستی حسین زارع همگی از شهرستان مهریز در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان پسر کشور که در اراک برگزار شد خوش درخشیدند. تیم استان یزد در مسابقات سال گذشته به مقام ۲۴ رسیده بود اما امسال با همت بازیکنان و مربی مهریزی خود با شکست تیم هایی مدعی مانند اصفهان با ده پله صعود در ردۀ ۱۴ کشور قرار گرفت که نوید کار کلاسیک و رو به پیشرفت تنیس روی میز را در شهرستان مهریز می دهد.
با ده پله صعود نسبت به سال گذشته در کشور؛آینده ی درخشانی در انتظار نونهالان تنیس روی میز مهریز است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نونهالان مهریزی اعزامی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان پسر کشور با ده پله صعود در رده چهاردهم قرار گرفتند.
تیم نونهالان استان یزد متشکل از حجت دهقان ـ امیر طاها لجه و حمیدرضا خواجه مهریزی به مربیگری و سرپرستی حسین زارع همگی از شهرستان مهریز در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان پسر کشور که در اراک برگزار شد خوش درخشیدند.
تیم استان یزد در مسابقات سال گذشته به مقام ۲۴ رسیده بود اما امسال با همت بازیکنان و مربی مهریزی خود با شکست تیم هایی مدعی مانند اصفهان با ده پله صعود در ردۀ ۱۴ کشور قرار گرفت که نوید کار کلاسیک و رو به پیشرفت تنیس روی میز را در شهرستان مهریز می دهد.

آدرس کوتاه :